Szukaj

Kategorie

Witamy, zaloguj się

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

www.tora-zajdel.com.pl

 

Hurtownia działająca pod adresem www.tora-zajdel.com.pl prowadzona jest przez firmę TORA-ZAJDEL II Sp. z o. o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000089920, Kapitał zakładowy 338 000,00 zł. REGON 890179188, NIP PL8840008775, Siedziba firma mieści się w Świdnicy, ul. Okrężna 41.

Warunki ogólne

 1. Regulamin określa warunki zakupu w hurtowni internetowej TORA-ZAJDEL II Sp. z o. o
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej www.tora-zajdel.com.pl.
 3. Oferta hurtowni obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz innych krajów Europejskich.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej hurtowi sklep.tora-zajdel.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach hurtowni, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 5. Do zakupów w hurtowni internetowej upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych u nas zakupów jest poprawne i pełne wypełnienie formularza zamówieniowego włącznie z niezbędnymi do dokonania transakcji danymi Kupującego.
 7. Odbiorcy hurtowi uzyskują dostęp do cen hurtowym po zalogowaniu się do strony www. Nowy klient hurtowy musi dokonać rejestracji wypełniając formularz zgłoszeniowy, Klient po weryfikacji może zostać zakwalifikowany jako podmiot uprawniony do dostępu do cen hurtowych. Hurtownia zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do danych działów i cen specjalnych przeznaczonych tylko i wyłącznie dla odbiorców hurtowych.
 8. Wysyłając zamówienie do hurtowni internetowej, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą umożliwiać wykonanie umowy sprzedaży Hurtownia Tora-Zajdel II Sp. z o.o. jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 9. Zamówienia kontrahenta na terenie Polski, realizowane są według cen w PLN. W przypadku zamówień z krajów z Unii Europejskiej obowiązują ceny w Euro a w przypadku pozostałych krajów Europejskich obowiązuje cennik w USD.
 10. Hurtownia internetowa przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta, rozpatrywane będą do dwóch dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku zamówień złożonych z poza terytorium polski, zamówienia będą rozpatrywane w terminie do 5 dni od daty otrzymania albo poinformuje kontrahenta o braku możliwości przyjęcia zamówienia, wskazując jego przyczyny.
 11. Warunkiem realizacji zamówienia jest brak zaległości w płatnościach kontrahenta, na rzecz Tora-Zajdel II Sp. z o.o.
 12. Hurtownia internetowa zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
 13. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy:
  1. We wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
  2. Zamówienia dotyczyć będzie dostawy poza teren Rzeczypospolitej Polsk, Krajów Unii Europejskiej lub pozostałych krajów Europy, lub będzie złożone w języku innym niż język Polski, Angielsku lub Ukraińskim i Rosyjskim.
 14. Potwierdzenie realizacji zamówienia:
  1. W przypadku zamówienia złożonego na terenie Rzeczypospolitej Polski zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną (poprzez automatyczne mechanizmy serwisu internetowego). Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 2 dni od dnia jego wpływu, z powodów leżących po stronie Zamawiającego lub spowodowanych okolicznościami, za które Hurtownia internetowa nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci teleinformatycznej), skutkować będzie anulowaniem zamówienia.
  2. W przypadku zamówienia złożonego spoza terytorium Polski zamówienie musi zostać potwierdzone drogą elektroniczną, w ciągu 5 dni od daty jego wpływu oraz poprzez kontakt telefoniczny ze strony przedstawiciela Hurtowni Internetowej. Podmiot zamawiający, akceptuje realizacje zamówienia, potwierdzając dokument pro-forma.
 15. Zamawiający w wyjątkowych przypadkach może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi, ilości zamówionych produktów. Dopuszcza się jednocześnie zamianę niektórych produktów na inne substytucyjne występujące obecnie w ofercie. Wszystkie te czynności mogą być prowadzone tylko do momentu ostatecznego potwierdzenia poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem/sprzedawcą Hurtowni Tora-Zajdel II Sp. z o.o.
 16. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem. Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
 17. Ceny w Hurtowni Internetowej:
  1. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent Polski, ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN), zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru!
  2. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent Unii Europejskiej, ceny wyrażone są w Euro i nie zawierają podatku VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny Euro, dotyczą jedynie warunków dostawy EXW (EX WORKS).
  3. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent pozostałych krajów Europejskich, nie należących do Unii Europejskiej, ceny wyrażone są w USD i nie zawierają podatku VAT. Faktura Pro-forma wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny USD, dotyczą jedynie warunków dostawy EXW (EX WORKS)!
 18. Hurtownia Tora-Zajdel II Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takim przypadku Hurtownia zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, w razie braku akceptacji nowej ceny na określony produkt zamówienie nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.
 19. Hurtownia Tora-Zajdel II Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia, ze względu na braki stanów magazynowych lub ważnych przewodów ekonomicznych.

 

 •  Warunki dostawy zamówień

 

 1. Hurtownia Internetowa Tora-Zajdel II Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 72 godzi roboczych (3 dni robocze) od momentu wysłania przez Zamawiającego zamówienia złożonego przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.tora-zajdel.com.pl.
 2. W momencie wysyłania przez Zamawiającego formularza zamówienia zostaje ono przesłane Hurtowni internetowej i oczekuje na odebranie. Po sprawdzeniu kompletności danych dotyczących ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru oraz danych Zamawiającego, zostają one przekazane do realizacji. W przypadku wątpliwośsci lub niejasności występujących w zamówieniu zostaje ono wstrzymane i przekazane do wyjaśnienia telefonicznego. Po ostatecznej akceptacji, zamówienie nie może być już modyfikowane, a Zamawiający otrzymuje wiadomość o realizacji i wysyłce towaru poprzez wykorzystanie wiadomości e-mail.
 3. Dopuszczalne formy płatności:
  1. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent Polski: pobranie i przelew (przedpłata na konto). Klient w przypadku wybrania formy przedpłaty Klient wykonuje przelew na konto firmy Tora-Zajdel II Sp. z o.o. wskazane w dokumencie sprzedaży, przed wysłaniem towaru z hurtowni, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie zamówienie zostaje wysłane. W przypadku wystąpienia braku zamawianym asortymencie, Klient jest informowany telefonicznie lub e-mailem. Po uzgodnieniu ewentualnych braków i możliwości zamiany na podobny asortyment produktów, zamówienie jest wysyłane. W przypadku wystąpienia nadpłaty ze strony Zamawiającego (brak danego towaru), Hurtownia dokona zwrotu tej kwoty w terminie do 14 dni roboczych. Zwrot wykonywany jest na konto, z którego został wykonany przelew, bądź inne uzgodnione w formie elektronicznej z Zamawiającym.
  2. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent spoza terytorium Polski: przelew (przedpłata na konto) lub płatność gotówkowa. Kontrahent dokonuje wpłaty za zamówiony towar na podstawie otrzymanej faktury pro-forma z wskazaniem konta firmy Tora-Zajdel II Sp. z o.o. w obowiązującej go walucie.
   W obydwu przypadkach obowiązuje wydanie towaru na zasadzie EXW (EX WORKS).
   Przy czym za moment uregulowania należności, uważa się zaksięgowanie odpowiedniej wpłaty na rachunku Tora-Zajdel II Sp. z o. o. lub wpłaty całej kwoty w gotówce.
   Niedokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od daty otrzymania dokumentu pro-forma, Tora-Zajdel II Sp. z o.o. ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w jej części.
   W przypadku wystąpienia braku zamawianym asortymencie, Klient jest informowany telefonicznie i e-mailem. Po uzgodnieniu ewentualnych braków i możliwości zamiany na podobny asortyment produktów, zamówienie jest kompletowane. W przypadku wystąpienia nadpłaty ze strony Zamawiającego (brak danego towaru), Hurtownia dokona zwrotu tej kwoty w terminie do 14 dni roboczych. Zwrot wykonywany jest na konto, z którego został wykonany przelew.

 

 1. Sposoby dostawy i odbioru towaru:
  1. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent Polski możliwe są następujące formy: dostawa kurierska, odbiór osobisty.
  2. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent spoza terytorium Polski obowiązuje wydanie towaru na zasadzie EXW (EX WORKS).
  3. W przypadku odbiorcy spoza terytorium Polski, odbierającego towar na zasadach EXW, w momencie wydania towaru z magazynu i podpisania protokołu odbioru, następuje przeniesienie ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas transportu z Hurtowni Internetowej na Kupującego lub działającego na jego zlecenie przewoźnika.

 

 1. Koszty dostawy
  1. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent Polski koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający, przesyłki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt wysyłki jest uzależniony od wielkości zamówienia i będzie rozliczony według poniższych zasad:

- Minimum logistyczne z darmową dostawą: 813 zł netto (1 000 zł brutto).

- Koszty wysyłki powyżej minimum logistycznego leżą po stronie firmy Tora-Zajdel II Sp. z o.o.

- Koszt każdej wysłanej paczki poniżej minimum logistycznego leży po stronie Klienta i wyniesie 13,- zł netto (15,99 zł brutto) za każdą wysłaną paczkę.

 1. W przypadku klientów zakwalifikowanych jako kontrahent spoza terytorium Polski jedyną formą otrzymania towaru jest ta oparta na zasadzie EXW (EX WORKS), który możliwy jest we wszystkie dni robocze obowiązujące na terenie Rzeczy Pospolitej w godzinach od 8:00 do 16:00, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru przez Hurtownię Internetową. Zamawiający musi wskazać osobę upoważnioną do odbioru towaru lub firmę logistyczną, która będzie identyfikowana na podstawie dokumentu, wskazanego drogą email. Na potrzeby odbioru, zostanie sporządzony protokół oraz CMR.

 

 1. Zakupione rowery są przygotowywane do transportu poprzez częściowy demontaż (pedał, siedzenia, kierownicy itp.), Zamawiający we własnym zakresie dokonuje ich montażu i regulacji!
 2. Zwrot zamówionego towaru

Zamawiający będący osobą fizyczna zakwalifikowaną jako kontrahent z Polski, zawierający umowę nie związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 10 dni od dnia odebrania towaru (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie dołączonego do zwracanego towaru. Zwrot dopuszczalny jest jedynie w przypadku towaru nieuszkodzonego oraz odpowiednio zabezpieczonego, tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas przesyłki do firmy – wskazane jest użycie oryginalnego opakowania. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy Zamawiający jest zobowiązany odesłać przesyłkę należycie zapakowaną i zabezpieczoną przed zniszczeniem, wraz z otrzymaną fakturą i pisemnym oświadczenie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej otrzymania.

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient ujawni wady fizyczne, uszkodzenia powstałe podczas transportu, powinien odesłać towar na adres Hurtowni Tora-Zajdel II Sp. z o.o., po uprzednim poinformowaniu (mail lub telefon). Należy pamiętać o otwarciu przesyłki w obecności Kuriera w celu sporządzenia odpowiedniego protokołu i podpisaniu go przez Kuriera.
 2. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 3. Po otrzymaniu reklamacji (towaru) pracownicy Hurtowni dokonują oględzin towaru, w celu sprawdzenia czy spełnia on warunki zwrotu lub reklamacji. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania zapasów) hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny zakupu lub zaoferuje nabywcy inny towar.Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby firmy Tora-Zajdel II Sp. z o.o.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Zamów